Πακέτα Προσφορών
Image icon
Check Up για τον Άντρα
Image icon
Check Up για την Γυναίκα
Image icon
Πακέτο Υπερτρίχωσης
Image icon
Καρκινικοί Δείκτες Για Άντρες
Image icon
Έλεγχος Ενήβωσης
Image icon
Καρκινικοί Δείκτες για Γυναίκες
Image icon
Πλήρης Έλεγχος Προστάτη
Image icon
Βασικός Αιματολογικός Έλεγχος
Image icon
Έλεγχος Για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Image icon
Έλεγχος Προστάτη
Image icon
Απλός Έλεγχος Θυρεοειδούς
Image icon
Παρακολούθηση Κύησης
Image icon
Έλεγχος Προστάτη 2
Image icon
Πλήρης 'Έλεγχος Θυρεοειδούς
Image icon
Εξέταση Coombs
Image icon
Ψηφιακή Μαστογραφία και Υπέρηχος Μαστού με Ελαστογραφία
Image icon
Έλεγχος Διαβήτη
Image icon
Προγενετικός 'Ελεγχος 1
Image icon
Πλήρης Έλεγχος Οστεπόρωσης
Image icon
Προγενετικός Έλεγχος 2
Image icon
Καμπύλη Σακχάρου 3 σημείων
Image icon
Προσχολικός Προαθλητικός Έλεγχος
Image icon
Ιατρική Βεβαίωση Άθλησης
Image icon
Ιατρική Βεβαίωση Άθλησης Πλήρες Πακέτο